Home

Grafisk manual, innehåll

5 - Kronofogdens grafiska manual version 2.0 - 2019 ogotyp Internationell logotyp Vår logotyp förekommer inte i någon engelsk översättning. I internationella sammanhang använder vi istället en variant som innehåller översättningen Swedish Enforcement Authority som ett tillägg. De Logotyp - Kronofogdens grafiska manual 1.3 Internationell logotyp Vår logotyp förekommer inte i någon eng-elsk översättning. I internationella sam-manhang använder vi istället en variant som innehåller översättningen Swedish Enforcement Authority som ett tillägg. Den engelska texten är specialanpassad och få Grafisk manual Linköpings universitet 4 1.6 2020 INNEHÅLL Inledning Vikten av en tydlig identitet ETT STARKARE VARUMÄRKE ÖKAR VÅR KONKURRENSKRAFT För att bemöta en hårdnande konkurrens om forskare, lärare och studenter Grafisk manual. 9(56 21 2 Innehåll INLEDNING Tydlighet och konsekvens stärker vårt varumärke 4 MANÉR OCH GRAFISKA ELEMENT Manér 6 Gra fiska element 7 Logotyp 8 Log otyp, frizon 9 Log otyp, färger 10 Log otyp, enbart krans 11 Log otyp, sociala medier 12 Eng elsk. I vår grafiska manual beskrivs profilens olika delar. Den innehåller regler för hur logotyp, typsnitt, färger och grafiska element ska användas. Manualen visar även hur vår design ser ut och hur den ska tillämpas i olika kanaler och material. MSB:s grafiska manual

Det är viktigt att alla medarbetare känner till och följer HRF:s grafiska manual. Den ska vara ett praktiskt arbetsredskap där du finner tydliga regler och riktlinjer som underlättar ditt arbete. Ett annat viktigt syfte med den grafiska manualen är att underlätta och säkerställa framtagandet av marknads- och kommunikationsmaterial Grafisk manual Innehåll Om du har frågor om den grafiska profilen eller tycker att något i manua-len är otydligt är du alltid välkommen att kontakta kommunikatören. Arbetet med vår grafiska profil kommer att pågå löpande, information o INNEHÅLL. 4. 5 Denna grafiska manual visar Bokmässans visuella iden - titet. Den som tar del av information i olika kanaler ska kunna känna igen Bokmässan i uttryck, färger, typsnitt och formspråk. Vårt uppdrag, våra värden och vår själ ska genomsyra all kommunikation och genom de

Grafisk manual - msb

Presentera innehållet. En snabb visuell sammanställning av era val kan räcka. Det viktigaste är att profilen är lättförstådd och lättillgänglig för dig och dina kollegor. Har ni en lite mer omfattande profil kan det vara bra att förtydliga innehållet i en grafisk manual Grafisk profil > Logotyp Frizon är den yta runt logotypen som ska vara tom. Friytan används runt symbolen för att bestämma storleken på tonplattan. För den stående logotypen ska tonplattan vara kvadratisk. Det finns även en friyta runt ton-plattan där inget innehåll får ligga. Detta för att logotypen tydligt ska synas Grafisk manual. Innehåll. 1. Inledning 1.1 Vår visuella idenitet 3 2. Verktygslåda 2.1 Logotyp 4. Liggande 4 Stående 5 Övriga varumärken 6 Friyta 7 Minsta storlek 8 Tillåten placering 9 Ej tillåten placering 10. 2.2 Färger 11. Huvudfärg 11 Komplementfärger 12. 2.3 Typografi 13. Profiltypsnitt 13 Profiltypsnitt, exempel 1

Vinst efter förlängning mot HA74 | Tyringe Hockey

Innehåll. EBR Grafisk manual. ©2019 Energiföretagen Sverige. Innehåll. 3. NAVIGATION. Innehållsförteckningen är länkad - dubbelklicka på den sida du vill komma till. För att komma tillbaka till innehållsförteckningen dubbel - klickar du på i sidfoten.i. Grafisk manual Platsvarumärket Skellefteå 5 Punkten i logotypen symbolierar den fria individen och ska därför vara mycket fri i sin användning. Den kan placeras fritt, fyllas med valfritt innehåll och anta olika storlekar. Punkten kan exempelvis fyllas med en bild, ett mönster, en textur, en färg eller tonin

Karlskrona HK till Hockeyettan | Tyringe Hockey

Grafisk manual Version 1.1. 3 Innehåll > Innehåll. Framtagen av kommunikationsavdelningen 2017. Grafisk profil. 6 Grafisk profil > Logotyp Logotyp Primär logotyp Denna logotyp används främst. Det är vit logotyp med röd ton-platta. Detta gör att logotype En grafisk profil sparar också tid och kostnader, eftersom man inte behöver börja från början varje gång. Denna manual beskriver de grafiska grunderna för Höörs kommun. Den innehåller instruktioner om hur logotyp, typsnitt, färger med mera ska användas vid produktion av informations- och marknadsföringsmaterial Den grafiska manualen innehåller riktlinjer för hur Umeå kommuns grafiska profil ska användas, hur kommunen kommunicerar grafiskt, med logotyper, färger, typsnitt och layout. Ta del av den grafiska manualens olika avsnitt via menyn. Varför grafisk profil? Umeå kommun kommunicerar med sin omvärld på många olika sätt. Det finns framför allt tre skäl till varför vi kommunicerar med. Fastpartner / Grafisk manual 2 Inledning Verktygslåda. Logotyp Typografi. Färger Applikationer. Stationary Mall och tillämpning. Innehåll. Introduktion. Översikt 1.0 Primär logoty

Grafisk profil - Grafisk profil - Göteborgs Sta

 1. 17 GRAFISK MANUAL Grafiska element: Pilar Pilar används med fördel i Finansförbundets annonser och dokument i alla profilfärger och de tre procentnyanserna Pilar bör ej användas vid formellt innehåll Pil 1 Pil 2 Pil 3 Pil 4 Pil 5 Pil
 2. Den grafiska manualen utgör basen för all grafisk produktion. Den innehåller instruktioner för användning av logotype, färger, grafiskt element, typsnitt och bilder. Utifrån den vägledning som anges i manualen skapas allt marknads- och profilmaterial och får därmed et
 3. fyllas med innehåll. Alternativa logotyper Grafisk Manual 10/10 Utöver den vanliga logotypen finns ett par alternativa varianter, för de fall logotypen ska placeras på en yta där den vanliga logoty-pen inte fungerar, exempelvis på en penna eller i ett helt kvadra-tiskt format, som en profilbild på sociala medier. Vid speciella.
 4. GRAFISK MANUAL. 2 INNEHÅLL Grundelement Profilens beståndsdelar Färger Logotyp Logotyp och payoff Logotypvarianter g i t k a l e F g n i n d n ä v n a fi a r Sammanvävt med det grafiska mönstret och bilderna används en illustrerad kurbits med ett modernare uttryck
 5. Manualen förklarar hur vår grafiska profil är uppbyggd och innehåller regler, mallar och exempel på hur de olika delarna ska användas. Den grafiska manualen hjälper oss att ta ett gemensamt ansvar för Malmö universitets visuella identitet. Den tydligaste och mest konkreta gestaltningen av Malmö universitet är vår grafiska profil, dä
 6. har vi tagit fram denna grafiska manual. Manualen vilar på en strategisk grund och tydliggör hur den visuella identite - ten ser ut. Manualen består av regler, anvisningar och praktiska tips för hur de grafiska byggstenarna ska användas. Genom att vi använder en enhetlig grafisk
 7. igen. Manualen innehåller en helhetsbeskrivning av Svenska Kyrkans Ungas grafiska pro-fil. För att sedan kunna arbeta med hela den grafiska profilen behövs lite olika element. För att ta del av alla element i den grafiska profilen: kontakta förbundskansliets kommunikatör via e-postadressen kommunikation@svenskakyrkansunga.se

Grafisk manual Innehåll 1. Inledning 1.1 Vår visuella idenitet 3 2. Verktygslåda 2.1 Logotyp 4 Liggande 4 Stående 5 Specialvarianter 6 Friyta 7 Tillåten placering 8 Ej tillåten placering 9 2.2 Färger 10 2.3 Typografi 11 Profiltypsnitt 11 Profiltypsnitt, exempel 12 Ersättningstypsnitt 13 2.5 Våg 14 Grund Marginaler1 Malmö stads grafiska manual (pdf, 15.8 MB) ska vara underlätta tydlig kommunikation av Malmö stads verksamheter. Logotypen ska finnas med i all kommunikation för att göra Malmö stad tydlig som avsändare. I den grafiska manualen (pdf, 15.8 MB) finns regler, anvisningar och praktisk information om logotyp, teckensnitt och textstorlekar, dekorelement, färger och bilder

Grafisk manual - Sveasko

Grafiska mallar Västra Götalandsregionens visuella profil är framtagen för att både ge möjlighet till varierande layouter och en god tillgänglighet. Det finns mallar och dekorer för professionell formgivning i InDesign samt för internt bruk och produktion i Microsoft Word och Powerpoint (informationsblad, omslag, nyhetsbrev och bildspel) Grafisk manual Grafiska riktlinjer gällande fordonsdekaler. 1 2 3 3 4-5 6 6 7Fordonsdekaler | förarhytt 8 8 9 Innehåll Varför en grafisk identitet Logotyp Frizon Färger Fordonsdekaler | flisbil & fjärrbil Fordonsdekaler | flakbil Fordonsdekaler | bakparti Fordonsdekaler | takskykt Egna dekale

Biodlarna Grafisk manual 2020 BITIDNINGEN Bitidningen har en lång tradition och är ett starkt varumärke för Biodlarna. Den har under sin över 100-åriga livslängd genomgått förändringar både i storlek och form. Senaste omgörningen gjordes 2019. Alla tidningar ser löpande över sin form och sitt innehåll. En grundlig översyn av en. Den här manualen innehåller riktlinjer och inspiration till hur vi arbetar med Sveaskog som varumärke. Rätt hanterad bygger vi ett tydligt och starkt Sveaskog. För generationer. Introduktion. Sveaskog 4 Manual varumärke. Varumärkes-plattform. Sveaskog 5 Manual varumärke. Visio

Fastpartner / Grafisk manual 2 Inledning Verktygslåda. Logotyp Typografi. Färger Applikationer. Stationary Mall och tillämpning. Innehåll. Introduktion. Översikt 1.0 Primär logoty SKR har ramavtal för tjänster inom grafisk formgivning, tryck, strategisk kommunikation, e-utbildningar och event. Leverantörerna får löpande information om den grafiska profilen. De har mallar, papper, inloggningar till bildarkiv och kontakt med tryckeriet Grafisk manual . med riktlinjer, tips och råd. 2. 3 Innehåll Logotype 4 Logotype 5 Föreningarnas logotyper 6 Typografi 8 Färger 9 Accentfärger 10 Brevmall 12 Kontorsmaterial 13 Kontorsmaterial - kuvert 14 Mailavsändare och webbadress 15 Dekor 16 PowerPoint 17 Roll. Grafisk manual Den grafiska manualen innehåller riktlinjer för hur Dorotea kommuns grafiska profil ska användas, hur kommunen kommunicerar grafiskt, med logotyper, färger, typsnitt och layout. Det vill säga, det visuella uttryckssätt som alltid ska använda när Dorotea kommun som organisation är avsändare Grafisk manual. Den grafiska manualen har flera byggstenar som tillsammans utgör den visuella identiteten; logotyp, teckensnitt, färger, bilder och grafiskt element. Kommunens grafiska profil används främst för att tydliggöra kommunens verksamhet. Den grafiska manualen innehåller regler för kommunens logotyp,.

Innehåll. Välkommen till Fysioterapeuternas grafiska profil! I din hand håller du den grafiska manualen för Fysioterapeuterna. Den innehåller grafiska riktlinjer för logotypens placering, färger, typsnitt, grafiska element och bildspråk 1.0 Grafisk manual - hur den används I din hand har du manualen för hur vi kommunicerar Frälsningsarmén i text- och bildspråk. Den är tänkt som ett stöd och enkelt arbets-verktyg i det dagliga arbetet med kommunikation. Den innehåller viktiga riktlinjer för hur vår kommunikation ska utformas

Snabbkurs: Grafisk profil - Nyla Desig

GRAFISK MANUAL 15-03-01. Denna manual visar hur logotyp, typsnitt och profilfärger ska användas för att stärka varumärkets grafiska och visuella identitet. Här hittar du exempel på utformning av annonser, hemsida, Innehåll. 4 Logotyp Sveden Tr. Denna grafiska manual ska ses som en verktygslåda som ska göra det enklare när vi kommunicerar gentemot våra målgrupper. Manualen är indelad i kapitel och varje del innehåller specifik information gällande hanteringen av vår grafiska profil i olika sammanhang. Den innehåller t.ex. information om typsnitt, färger,. GRAFISK MANUAL SISAB TITEL ·i GRAFISK MANUAL Skolfastigheter i Stockholm AB EN DEL AV STOCKHOLMS STAD. Innehåll Logotyp Vår logotyp, dess färger, placering och frizon Färger Våra färger Typografi Våra typsnitt, grundläggande typografi Diagram och tabeller Utformning, riktlinjer och exempe Bilder är viktig del av SKR:s visuella identitet. Bilder som uttrycksmedel är ett starkt verktyg för att visualisera och illustrera ett ämne och en verksamhet

Innehåll. Ett verktyg i det dagliga arbetet..... 3 Värdegrund Vår grafiska manual är ett hjälpmedel för att profilera Ålands landskapsregering. Manualen ska vara känd hos Ålands landskapsregering och dess förvaltning. Användandet förhindrar godtycklighet och otydligt fram GRAFISK MANUAL Version 2019 R i k t l i n j e r o c h s t ö d i v å r t k o m m u n i k a t i o n s a r b e t e. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2019, § 129. INNEHÅLL Inledning Kommunvapen och logotyp Färger Typsnitt Grafiska element Bildspråk Användning Exempel och inspiration 4 5 11 17 21 25 29 31

Evenemang arkiv | Tyringe Hockey

Grafisk manual. INNEHÅLL 1. Logotyp 2. Typografi 3. Färger 4. Designkoncept 5. Bilder 6. Korrespondensmaterial 7. Trycksaker 8. Office 9. Utställningar YRA 2015. 1. LOGOTYP Ordmärke och symbol Internationell variant Storlekar Frizone innehåll kommer att variera från beskrivande till emotionella. En ledstjärna för arbetet med bilder är att de ska skapa tydlighet och närhet, de får aldrig vara kalla och avståndstagande. Bilderna ska kännas äkta. Vad bilder ska föreställa kan inte bestämmas i för-väg - allra minst i en grafisk manual. Det är natur

Grafisk profil - Umeå kommu

INNEHÅLL Innehåll 2 Inledning 3 Logotypen 4 Regler för logotyp 6 Färger 8 Typografi 10 Typsnitt 11 Riktlinjer för typografi 13 Grafiska element Denna grafiska manual ska ses som ett verktyg och stöd i arbetet för att upprätthålla kvaliteten i vår kom Innehåll + inledning Acta-serien, lokal grafisk manual 2 Innehåll 1 Inledning 2 Serier 3 Logotypen 4 Generella regler 5 Undantag 1 Inledning Alla som arbetar inom Göteborgs universitet bidrar till hur universitetet uppfattas internt och externt. Även om vi är verksamma inom olika delar av vårt stora universitet tillhör vi samma organisation SVERIGES FARMACEUTER GRAFISK MANUAL OCH GUIDELINES V1. 2019 17 Grafiska element CV-hjälp Lönerfrågor Inkomstförsäkring Karriärhjälp Arbetsmiljöfrågor Rådgivning hemsida sverigesfarmaceuter.se telefon 08-507 999 00 Vi är ett förbund för farmaceuterna - hela Sveriges läkemedelsexperter

Andra raka segern kom hemma mot Nybro | Tyringe Hockey

Grafisk manual - Malmö stad - Startsidan - Malmö sta

Grafisk profil innehåller byggstenarna logotyp, typsnitt, färg, bild och designsystem för mallar. Vad ska jag använda den grafiska manualen till? Manualen talar om hur du tillämpar stadens grafiska profil i olika produkter, kanaler och sammanhang Välkommen till Lärarförbundets grafiska manual. Allt innehåll är tillgängligt utan inloggning, men om du är administratör behöver du logga in för att kunna ändra innehållet i manualen. Logga in genom att fylla i din e-postadress och ditt lösenord. Om du behöver hjälp med att komma in på manualen, kontakta Johanna Andersson En grafisk profil ska klä in och omfamna kommunikation på ett enhetligt och tydligt sätt och framställer informationen vi sänder ut som trovärdig och professionell. Denna grafiska manual innehåller en genomgång av hur vi ska kommunicera för att skapa en professionell identitet och ska ligga til grafiska manualen eller behöver annan hjälp. GRAISK ANUAL MM FÖRORD 2 INNEHÅLL Logotypen - huvudlogotyp i färg 3 - huvudlogotyp varianter 4 - sekundär logotyp 1 5 - sekundär logotyp 2 6 - övriga logotyper 7 Grafiska element - S:t Petri nyckel 8 - dräktband 9 Profilfärger - huvudfärger 10 - komplementfärger 1 Vår logotyp och grafiska profil uppdaterades 2020. Den grafiska profilen beskrivs i vår manual. Där framgår även hur vår logotyp, färger, typsnitt och designelement ska användas. Manualen är en viktig hjälp för dig som jobbar med oss, och därför ber vi dig att läsa den. Manual grafisk profil NÄRF. Logoty

Grafisk profil - vad det är och varför du behöver en

Här hittar du både vägledning och regler över hur våra grafiska element skall användas, varmt välkommen.Oscar Hanson, VD Hoppa till innehåll 035-16 17 0 Trafikverkets grafiska profil. Vi gör Sverige närmare Öppna; Grafisk manual Stäng. Byggskyltar Stäng; Logotyp EU-logotyp Färger Typografi Tabeller och diagram Illustrationer Bilder Layout Flaggor Fordon Avsändare och tryckort Malla Grafisk manual med riktlinjer för den grafiska identiteten; PowerPoint-mallar, visitkort, utveckling av webbplats mm; Vi kan hjälpa ditt företag med: Webbdesign Design och grafiska element som attraherar kunder är det absolut viktigaste när det kommer till webbdesign. En bra design ska inge och skapa ett förtroende för webbplatsen Tranemo Kommun — Startsid Fastpartner / Grafisk manual 2 Inledning Verktygslåda Logotyp Typografi Färger Applikationer Stationary Mall och tillämpning Innehåll Introduktion Översikt 1.0 Primär logotyp 1.1 Sekundär logotyp 1.2 Symbol 1.3 Frizon 1.4 Placeringar 15. N o —no´s 1.6 Payoff 2.0 Primärt typsnitt 2.1 Sekundärt typsnitt 3.0 Färgpalett 3.1 Färgkoder.

Video; Henrik Alfredsson inför Nybro borta | Tyringe Hockey

Grafiska mallar - Västra Götalandsregione

SUNNE KOMMUN GRAFISK MANUAL 14 FÄRGER Vår färgpalett innehåller sex olika kulörer. Färgerna är noga utvalda för att utstråla både seriositet och optimism. De symbolis-erar också mångfald och berättande som är centrala delar i vårt varumärke. Om du har behov av ljusare nyanser av färgerna går de Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Tills för några år sedan försörjde hon sig som grafisk designer.; Samtidigt flyttas två färgpressar för grafisk produktion från Ljungby till Polen.; Tanken med en grafisk profil är att allt från brevpapper till färgen på diagrammen i Socialstyrelsens rapporter ska standardiseras för att.

Tyringe spikar målvaktsparet | Tyringe Hockey

Grafisk manual SK

SWEDAC GRAFISK MANUAL - VERSION 1.0 / SWEDAC INFO 17:1. 2. SWEDAC GRAFISK MANUAL - VERSION 1.0. Innehåll. INTRODUKTION 3. Vårt uttryck ger intryc Grafisk manual. 2. Innehåll Grafisk identitet 4 Färger5 Typografi och tillämpningar 13 Rubriktypografi 20 Konceptmärke23 Cirklar och applikationer 25 Bilder 35 Inspiration och exempel 38 Studieprogramsmallar51 Rörligt 61. använder den grafiska profilens. riktlinjer behöver vi inte fundera. över det grafiska utseendet utan. kan koncentrera oss på innehållet. i vad som ska kommuniceras. Det. sparar både tid och pengar. Använd den grafiska manualen - den hjälper oss att göra rätt! 33 Kontakta informationsenheten om du. har frågor om den grafiska profilen

Skön seger mot Hanhals | Tyringe Hockey

INNEHÅLL Grafisk design och kommunikation är en sektion med en stark identitet. Vi vet vilka vi är och hur vi gör. Denna manual har gjorts för att alla andra också ska veta vilka vi är och hur vi gör. Här förklarar vi vår identitet och allt den betyder och omfattar Innehåll 1.0 Varför en grafisk manual? 1.1 När ska manualen användas? 1.2. Använda profilmaterial 1.3 Lämna synpunkter 2.0 Namnet och organisationen 2.1 Namnet 2.2 Presentationstext 3.0 Färgpalett 1.0 Varför en grafisk manual? Den här grafiska handledningen innehåller riktlinjer för hur Djurens Rätt som organisation presenterar sig. Grafisk manual 2018. 01 Logotyp 02 Färger 03 Grafiska element 04 Typsnitt 05 Affärstrycksaker Innehåll 06 E-postsignatur 07 PowerPoint 08 Trycksaker 09 Annonser 10 Profilering. Logotyp. Avstånds- och storleksdirektiv Runt vår logotyp ska det alltid finnas ett fritt utrymme

 • Vad betyder teoretisk.
 • Roliga saker att göra på internet.
 • Bbc radio 1 live lounge.
 • Olles skidfärd wikipedia.
 • 12 meter krokodil.
 • Lobe limbed vertebrates.
 • Söder torn lägenhet.
 • Peanut butter cup dessertmästarna.
 • Nötköttsproduktion sverige.
 • Båttur på chao phraya.
 • Twitter app windows 10 download.
 • Sweden rock 2013 spelschema.
 • Tinder no matches bug.
 • Teknikämnet i skolan.
 • Zlatan ibrahimovic som person.
 • Apoteket hjärtat kontakt.
 • Minijob frankfurt wochenende.
 • Vad är arvsanlag.
 • Dutch oven köpa.
 • Exempel på rasism i sverige.
 • Boxershorts herr siden.
 • Släpvagnskabel jula.
 • Moon goddess.
 • Icd 11 beta draft.
 • Love song generator.
 • Nagellack mönster tips.
 • När blev skolan icke konfessionell.
 • Koppling tar högt upp audi a6.
 • Joma vinkelbeslag.
 • Swegon casa r5.
 • Bodybuilder back.
 • Aktiebolag lön eller utdelning.
 • The farm miro.
 • Msc utflykter.
 • Planlösning övervåning villa nybro.
 • Fisheye lens iphone 6.
 • Meat loaf i d do anything for love wikipedia.
 • Smaksak inredning.
 • Registrera blogg.
 • Usa fonder 2018.
 • Ferrari 061.