Home

Juridisk översiktskurs flashback

Juridisk översiktskurs - Flashback Foru

Juridisk översiktskurs Arbetsliv och arbetsmarknad. Visa ämnen Visa inlägg Stöd Flashback → Aktuella ämnen; Nya ämnen; Nya inläg Sidan 5-Juridisk Översiktskurs. Utbildning och studier. Ja, det finns möjligheter. De två gamla universiteten Uppsala och Lund har båda två en genväg in på programmet, och det är på nått av dem ställena du vill läsa juristprogrammet (om du inte är en stockholmare eller göteborgare som absolut vill bo kvar i din hemstad) Sidan 4-Juridisk Översiktskurs. Utbildning och studier. Flashback Forum. Visa ämnen Visa inlägg Samtliga donationer går till servrar, bandbredd, underhåll och utveckling av flashback.org. Tillsammans kan detta bli riktigt bra

Juridisk översiktskurs - Wikipedi

Juridisk översiktskurs Institutionen för handelsrätt

Vårens juridisk översiktskurs 15 hp halvtid kväll (även distans digitalt) börjar torsdagen den 4 februari 2021. Undervisningen är normalt på torsdagar kl 18-21. Ordinarie tentamen är den 13 juni. Examinationen är skriftlig. Tentamenstiden är fyra timmar Marknadsrätt för Juridisk översiktskurs. Norstedts Juridik, Stockholm. Utöver ovanstående litteratur ingår gällande lagtext för de områden som kursen omfattar samt material som utdelas alternativt görs tillgängligt elektroniskt eller hänvisas till (vid föreläsningar och övningar eller i kursinstruktioner)

Nätbaserad juridisk översiktskurs 2020/2021 - Uppsala

Juridisk översiktskurs, Heltid, Campus, JÖA101; Juridisk översiktskurs, 15 hp. TILL ANMÄLAN. Kursen syftar till att ge en översikt över juridiken i samhället med fokus på de normer d.v.s. lagar och sedvänjor, som reglerar företagens relationer inbördes, med samhället, med organisationer och med enskilda individer Sammankomster. Distanskursen har inga fysiska träffar förutom salstentamen. Tentamen skrivs vid någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal Juridisk översiktskurs är allmänbildande, med en bred översikt av civilrätten och inslag av offentlig rätt. Vi jobbar mycket med juridisk problemlösning vid seminarier och basgruppsarbeten. En skriftlig tentamen avslutar kursen

Juridisk översiktskurs - umu

 1. Juridisk översiktskurs onsdagen den 5 juni 2019 kl. 14.00 - 19. i Victoriastadion 2 C - D, 3 A - D. Resultat: Resultatet finns i Ladok senast fredagen den 28 juni 2019 kl. 15.00. Tentamensgenomgång: Tentamensgenomgång ges onsdagen den 21 augusti 2019 kl. 13 - 15 i EC2:101
 2. kommer vi att använda lärplattformen Athena, när du är registrerad på kursen kan du logga in i Athena via https://athena.itslearning.com/
 3. al Law (396 Kb) Human Rights in a Global Perspective (725 Kb) Allmän rättslära, AR-L (154 Kb) Medie- och marknadsjuridik (155 Kb) Civilrätt B, CB-L (96 Kb) Internationell privaträtt, IP-L (189 Kb
 4. Juridisk översiktskurs. (hp, HT20/21, vecka -, 50%. hp, VT20/21, vecka -, 50%.). Kursen vänder sig till alla med ett behov av att förstå och kunna arbeta med lagregler och andra föreskrifter. Kursen är bred och du möter vardagsjuridiska problem inom civilrätten (bland annat köprätt, fastighetsrätt, skadeståndsrätt och arbetsrätt) och frågor som rör straffrätt.
 5. Heuman, Lars: Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs. Norstedts Juridik All litteratur i senaste upplagan. Lagtext (lagbok) från något av de senaste tre åren: Sveriges Rikes lag. Norstedts Juridik (blå) Svensk Lag. Iustus Förlag (grön) Sveriges lagar. T Fakta (röd

Juridisk översiktskurs, 15 hp Denna kurs syftar till att ge en översikt över juridiken i samhället med fokus på de normer d.v.s. lagar och sedvänjor, som reglerar företagens relationer inbördes, med samhället, med organisationer och med enskilda individer Handelsrätt: Juridisk... Det gick inte att fullfölja begäran. Handelsrätt: Juridisk översiktskurs - 15 hp Versioner av kursplanen. Senaste version Tidigare version (till {{ GetToDate (version.GiltigFrom) | date:'yyyy-MM-dd. Juridisk översiktskurs (JÖK) på distans. Hur de juridiska reglerna är uppbyggda, hur de samspelar och hur de fungerar som styrmoment eller som sanktioner Juridisk översiktskurs Litteratur Kurslitteratur för fristående kursen Juridisk översiktskurs, 15 hp Läroböcker * Lundberg, Konrad et al., Juridik - Civilrätt. Översiktskurs juridik i socialt arbete. Kursen ger en introduktion till rättsvetenskapen och till juridisk metod och allmän rättslära. I kursen behandlas målen och intentionerna med sociallagstiftningen samt genusaspekter och etiska dimensioner på dessa regelsystem

Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs

Socialrätt I - juridisk översikt 15 hp. Kursen är en juridisk översiktskurs. Innehållet spänner från avtal och köprätt till sociallagarna. Tyngdpunkten i kursen ligger på lagarna inom de sociala området, såsom socialtjänstlagen, LSS och LVU Kolla in alla Juridisk översiktskurs studiedokument. Sammanfattningar, gamla tentor, föreläsningsanteckningar och annat hjälper dig att plugga snabbare Pluggar du HARA04 Handelsrätt: Juridisk översiktskurs på Lunds Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar från den här kurse Ja det var det jag var lite fundersam på om det bara skulle bli en upprepning på det vi redan läst på programmet men det verkar som det är mkt annat också.. största anledningen till att jag vill läsa den kursen är att jag vill läsa en påbyggnadskurs till den som kräver juridisk översiktskurs.. men jag vet inte när jag ska hinna med allt.. har ju bara 2 o ½ termin kvar o det är.

Juridisk översiktskurs 15 hp. Stockholms fria Universitet. Stockholms fria universitet erbjuder en juridisk översiktskurs 15 hp, också kallad jöken, där du kan välja att läsa på sommartid... Universitets- & högskoleutbildning. Distans. 2021-02-04. 5 800 SEK Schema Juridisk översiktskurs HT 2020. Hem > Kurser > Distansutbildning > Schema Juridisk översiktskurs HT 2020. Till kursbeskrivningen för Juridisk översiktskurs på distans HÖST *Observera att de frivilliga träffarna ställs in om det inte är minst tre deltagare som anmäler att de avser att deltaga

Juridisk översiktskurs är en allmänbildande kurs som ger grundläggande kunskap i handelsrätt. Handelsrätten är ett juridiskt ämne som handlar om de regler och normer som har betydelse för ekonomisk verksamhet, nationellt såväl som internationellt En juridisk introduktionskurs ger dig en grundförståelse och praktisk användbara kunskaper inom de flesta juridiska områden som du kan komma i kontakt med i ditt arbetsliv eller som privatperson. Kursens innehål Juridisk översiktskurs eller jöken (jfr Juridisk introduktionskurs (jiken) eller Juridisk grundkurs) är en universitets- eller högskolekurs på grundnivå som inleder de juridiska studierna på vissa universitet i Sverige.Den är vanligen på 15 högskolepoäng.Tidigare benämndes den Propedeutik översiktskurs, gemenligen kallad proppen. [1]Kursen kan läsas som fristående kurs eller. Juridisk översiktskurs (183 Kb) American and English Business Law (124 Kb) Företagsbeskattning (76 Kb) International Criminal Law (396 Kb) Human Rights in a Global Perspective (725 Kb) Allmän rättslära, AR-L (154 Kb) Medie- och marknadsjuridik (155 Kb) Civilrätt B, CB-L (96 Kb) Internationell privaträtt, IP-L (189 Kb

Högskolan Väst - Juridisk översiktskurs, Nät, Deltid

 1. ologi och hur rättsregler används. Innehållet är särskilt utformat för dig som arbetar inom samhällsvetenskapliga och ekonomiska yrken.Du lär dig att förstå juridisk metod och vad en rättskälla är. Du får bland annat e..
 2. ologi och en översiktlig kunskap om gällande rättsregler på centrala rättsområden
 3. Juridisk översiktskurs är en allmänbildande kurs som ger grundläggande kunskap i juridik. Den innehåller en bred översikt av civilrätten men innefattar även offentligrättsliga inslag. Syftet med kursen är dels att ge studenterna grundläggande kunskap inom juridik och dels att utveckla studenternas förmåga att lösa juridiska problem som uppstår i affärslivet eller privat

Jöken - Juridisk översiktskurs. Har blivit antagen till Jöken (juridisk översiktskurs - 15 hp) den här sommaren. Är det någon annan som har läst den här kursen och kan ge lite information? Svårighetsnivå? All information samt tips och råd upattas! 2011-05-26 22:56 . Zee Medlem Handelsrättslig översiktskurs. (hp, HT20/21, vecka -, 100%. hp, HT20/21, vecka -, 100%. hp, HT20/21, vecka -, 100%. hp, VT20/21, vecka -, 100%. hp, VT20/21, vecka -, 100%. hp, VT20/21, vecka -, 100%.). Under kursen kommer du huvudsakligen studera utvalda delar av sådana juridiska ämnesområden som är relevanta vid olika former av näringsverksamhet och som är viktiga att känna till för. Affärsjuridisk grundkurs består av två delkurser; Juridisk översiktskurs och Företagsjuridik 1. Delkurs I (Juridisk översiktskurs, Jöken) är en översiktskurs i affärsjuridik med målsättningen att studenterna ska bli förtrogna med juridisk metod samt få en översiktlig kunskap om gällande rättsregler på de områden som är speciellt relevanta för ekonomiska yrken

i skriftlig form presentera juridiskt material, med särskild tonvikt på presentation av och argumentation för lösningar på juridiska problem. Betygskriterier För godkänt betyg (G) ska studenten på ett beskrivande, sammanfattande, refererande, reflekterande och analytiskt sätt uppnå samtliga av de förväntade studieresultaten Juridisk översiktskurs ger överblicken över det juridiska systemet och en genomgång av de viktigaste rättsområdena i svensk och europeisk rätt. Kursomgångar saknas Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin. Kursomgång och genomförande Det finns juridisk översiktskurs på distans, på halvfart. Högskolan på Gotland har det bland annat, examinering sker på distans så man behöver inte åka någonstans för den sakens skull. Men det finns distansstudier med träffar på campus också, en typ av distansstudier där man t exc får åka nånstans för att skriva tentamen

Juridisk översiktskurs på distans. Efter kursen kommer deltagarna att ha kunskap om lösningar på grundläggande juridiska problem som de ställs inför Höstens juridisk översiktskurs 15 hp halvtid kväll distans/digitalt börjar den 4 februari 2021 och ordinarie tentamen är den13 juni 2021. Stockholms universitet föreskriver just nu att tentamen sker som hemtentamen under coronakrisen. Anmälan senast vid kursstart. Tidigare anmälan ger företräde. Det finns 6-8 tentamenstillfällen per år

Juridisk introduktionskurs 15 Högskolepoäng , Nybörjarkurs på grundnivå, J0046N Kursen ger grundläggande kunskaper i juridik Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning Det här är en kurs för dig som vill ha grundläggande kunskap om juridisk terminologi och hur rättsregler används. Innehållet är särskilt utformat för dig som arbetar inom samhällsvetenskapliga och ekonomiska yrken.Du lär dig att förstå juridisk metod och vad en rättskälla är Kursplan för Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp Law Ba (A), Introductory Course in Law, 15 Credits. - att studenten skall bli förtrogen med den juridiska termino och få en grundläggande kunskap om gällande rättsregler på de områden som behandlas på kursen Någon begränsning till bara civilrättsliga delar görs inte, utan boken spänner över alla de rättsområden som juridiska grundkurser vanligen omfattar. Detta gör boken särskilt användbar. Målgruppen är studenter på juridiska grundkurser av typen juridisk översiktskurs, juridisk introduktionskurs, allmän juridik, handelsrätt, civilrätt med fastighetsrätt etc

Juridisk översiktskurs - grundläggande juridi

- kan€skriva enklare texter med juridiskt innehåll - kan lösa rättsliga problem med juridisk metod - kan€argumentera juridiskt Ekonomihögskolan HARA04, Handelsrätt: Juridisk översiktskurs, 15 högskolepoäng Business Law: Introductory Course in Business Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupnin - kan€skriva enklare texter med juridiskt innehåll Ekonomihögskolan HARA04, Handelsrätt: Juridisk översiktskurs, 15 högskolepoäng Business Law: Introductory Course in Business Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Handelsrätt G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskarav STYR 2019/92 Juridisk översiktskurs (JÖK) läses som fristående kurs. Kursen omfattar 10 p/15 hp och ges dels kvällstid på halvfart, dels dagtid på heltid under terminens andra hälft. Klicka här för att se amanuensens ändrade mottagningstider. Undervisningspla Få juridisk kunskap inom handelsrätt och privatjuridik! Handelsrättslig översiktskurs är för dig som vill ha specialiserad juridisk kunskap om entreprenörskap. Du lär dig bland annat om rättsregler gällande handelsrättsliga frågor. Efter kursen har du kunskaper som är starkt kopplade till arbetsmarknaden Juridisk översiktskurs. Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i juridik och ge inblick i rättsordningens olika medel för att reglera förhållandet mellan individer, grupper, företag och organisationer samt att ge viss färdighet i att lösa juridiska problem

Har du frågor om kursen Juridisk översiktskurs för handläggare och chefer i socialtjänsten eller undrar något kring vårt övriga kursutbud, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000. Ytterligare information och kontaktuppgifter. JP Infonet AB. Kornhamnstorg 6 Box 2237 103 16 Stockholm 1. Kursen ersätter HARA04, Juridisk översiktskurs. 2. Vid nedläggning av kursen kommer, inom tre terminer efter kursens nedläggning, att erbjudas tre extra tillfällen för tentamina till studerande som inte uppnått godkänt resultat. € 3/ 4 U2020/63 Juridisk översiktskurs Skriv ut. Våra utbildningar. Juristprogrammet. Vill studera på juristprogrammet. Nyantagen på juristprogrammet. Befintlig student på juristprogrammet. Anmälan och registrering. Betygsstatistik. Examensuppsatser (databas) Examination. Förkunskarav obligatoriska kurser Juridisk översiktskurs. Kursen syftar till att ge en översikt över juridiken i samhället med fokus på de normer d.v.s. lagar och sedvänjor, som reglerar företagens relationer inbördes, med samhället, med organisationer och med enskilda individer.Tonvikten är lagd på de ekonomiska effekterna av de grundläggande rättsreglerna

Juridisk grundkurs Göteborgs universite

Om Institutet för juridisk utbildning. Institutet för juridisk utbildning erbjuder juridiska kurser för privat och offentlig sektor. Vi har bland annat kurser i Arbetsrätt, Avtals- och bolagsrätt, Entreprenadrätt, Immaterialrätt, IT-rätt, Migrationsrätt, Miljörätt, Offentlig rätt, Processrätt, Skatterätt och Straffrätt Pris: 199 kr. häftad, 2017. Skickas om 3 vardagar. Köp boken Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs av Lars Heuman (ISBN 9789139207979) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri Juridisk översiktskurs 15 hp Halvtid kväll distans/digitalt, start 4 februari 2021. Ordinarie tentamen 13 juni. Beskattningsrätt I 15 hp Halvtid kväll distans/digitalt, start 1 februari 2021. Ordinarie tentamen 13 juni. Affärsjuridik 15 h

Juridisk översiktskurs Kursen vänder sig till alla med ett behov av att förstå och kunna arbeta med lagregler och andra föreskrifter. Kursen är bred och du möter vardagsjuridiska problem inom civilrätten (bland annat köprätt, fastighetsrätt, skadeståndsrätt och arbetsrätt) och frågor som rör straffrätt, förvaltningsrätt och EU-rätt Juridisk översiktskurs, 15 hp. Distansutbildning på halvfart, kursstart 31 augusti - Anmäl dig nu! Ibland stöter vi på situationer i vår verksamhet som kräver insikter i lagar och regelverk

Juridisk översiktskurs för rättspsykiatrin. Kurser i detta ämne syftar till att ge nödvändiga kunskaper och färdigheter för att kunna tillämpa de lagar och förordningar som reglerar myndighetsutövning inom kompetensområdet samt ha kunskap om annan för rättspsykiatrin närliggande lagstiftning Juridisk översiktskurs Innehåll visas utifrån dina val Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör

Fristående kurser - Juridiska institutione

View Föreläsningsanteckningar - Juridisk Översiktskurs .docx from LAW HARA10 at Lund University. Sammanfattning Juridisk Översiktskurs Lunds Universitet Föreläsning 7 November 2018-nov-19 - Juridisk översiktskurs (JÖK) på distans. Hur de juridiska reglerna är uppbyggda, hur de samspelar och hur de fungerar som styrmoment eller som sanktioner Litteratur. Litteraturlistan kan komma att revideras fram till 8 veckor före kursstart. Kurslitteratur finns i viss omfattning att låna eller ladda ner på biblioteket.Talböcker för studenter med läsnedsättning finns sök- och nedladdningsbara i Legimus Varmt välkommen till kursen Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet. Carl-Johan Nyström heter jag och är kursansvarig på den här kursen. Jag och Catrine Tengqvist hälsar dig välkommen till kursen och hoppas att den ska ge dig en intressant och grundläggande inblick i ämnet juridik Kursen Juridisk översiktskurs AI1550. Sök. KTH / Kurswebb / Juridisk översiktskurs / Nyhetsflöde Nyhetsflöde Logga in till din kurswebb Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val. Logga in. Är du student och har frågor om kursen? Om du är registrerad på en aktuell.

Vem passar Juridisk översiktskurs för? Kursen vänder sig till alla som behöver en juridisk introduktion. Inga förkunskaper krävs. Sagt av tidigare deltagare: Mycket bra lärare som gör juridiken intressant så man gärna vill veta mer. Intressanta diskussioner, läraren vet vad han pratar om. Stor bredd inom juridikens olika. Högskolan Borås använder cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av vår webbplats. Genom fortsatt användande av webbplatsen godkänner du att vi använder cookies Juridisk översiktskurs för fastighetsmäklare. 15 Högskolepoäng, Grundnivå, U0007N Studenten skall vid kursens slut kunna analysera grundläggande juridiska problem. Detta innebär att studenten skall kunna visa att de kan identifiera och ge förslag alternativa lösningar juridiska problem. Hösten 2020; Kursen ger studenten. Litteraturlista för HARA10 | Handelsrätt: Juridisk översiktskurs (15,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden HARA10 vid Lunds universitet

Marknadsrätt för Juridisk översiktskurs är i första hand avsedd att användas som komplement till litteraturen inom jurist- och civilekonomutbildningarnas introduktionskurser, men kan också användas som en orienterande introduktion till den svenska marknadsrätten för alla som studerar eller arbetar med konsumenträtt, reklam eller marknadsföring Juridisk översiktskurs för fastighetsmäklare 15 hp (Grundnivå J0030N) - Luleå tekniska universitet. Delkurs som ingår i Fastighetsmäklarprogrammet. Utbildningsmål. Deltagaren ska efter avslutad kurs kunna: - redogöra för grunderna i det svenska rättssystemets uppbyggnad, systematik och rättskällo Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i teori och praktik, 15 hp Termin 2 Juridik GR (A), EU-rätt, 7,5 hp Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i ett internationellt perspektiv, 7,5 hp Juridik GR (A), Förvaltnings- och förvaltningsprocessrätt I, 7,5 h Juridisk översiktskurs HÖST 2020. Pågående Kursstart: 8 oktober 2020 Kursslut: Tentamen 31 januari 2021. Ges på höstterminen: Kursen vänder sig till alla med ett behov av att förstå och kunna arbeta med lagregler och andra föreskrifter och syftar till att ge en översikt över juridiken i samhället.Du får en överblick över svensk rättsordning Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Juridisk översiktskurs 15.0hp vid Umeå universitet för 2020 Vårterminen, Andel antagna:25% Betyg:17.29 Högskoleprov:0.5 74% Kvinno

Tenta 30 oktober 15-01-1515-03-2315-08-28, frågor och svar

juridisk Översiktskurs med handelsrÄttslig inriktning: Jag vill veta mer Kursen har som mål att ge en grundläggande förtrogenhet med juridisk terminologi och en översiktlig kunskap om gällande rättsregler på centrala områden, särskilt dem som är viktiga för samhällsvetsnskapliga och ekonomiska yrke Handelsrättslig översiktskurs Kursen ger en bred juridisk överblick främst över det civilrättsliga området. Förutom en allmän introduktion till juridikens grunder, rättsordningens uppbyggnad,..

Läs juridisk översiktskurs - jöken - i Stockholm

Juridisk översiktskurs: Kön och rättvisa, 15 hp Engelskt namn: Introductory Course: Gender and Justice Denna kursplan gäller: 2017-08-28 och tillsvidare . Kurskod: 2JU194 Högskolepoäng: 15 Utbildningsnivå: Grundnivå. KTH / Kurswebb / Juridisk översiktskurs / Schema / Omtenta, 9 juni 2017 14:00 Omtenta. Tid: Fredag 9 juni 2017 kl 14:00 - 17:00. Plats: V22. Aktivitet: Omtenta. Studentgrupper: TFAFK_1, TFOFK_1. Schemahandläggare skapade händelsen 27 februari 2017. JUR101, Juridisk översiktskurs, Nät, 15 hp. Revision 7. Beslutad 2020-05-05 * Observera! Nedanstående kurslitteratur kan ha utkommit i senare upplagor/år. Vid kursstart gäller senaste upplaga. Litteratur * Heuman, Lars. Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs

Juridisk översiktskurs - Utbildning - Malmö universite

Fastställd den 20 maj 2013 av Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, Uppsala universitet, med stöd av 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen. Kursplanen träder i kraft den 1 juli 2013. Allmänt Kursen omfattar 15 högskolepoäng (15 ECTS credits) och är en fristående kurs på grundnivå Juridisk översiktskurs: Kön och rättvisa, 7,5 hp Engelskt namn: Introductory Course: Gender and Justice Denna kursplan gäller: 2016-08-29 och tillsvidare . Kurskod: 2JU174 Högskolepoäng: 7,5 Utbildningsnivå: Grundnivå. JURIDISK ÖVERSIKTSKURS Lärandemål. Den övergripande målsättningen är att ge en överblick över vissa centrala delar av den svenska rättsordningen och en viss förståelse för det juridiska arbetssättet och juridikens funktion i samhället

Handelsrätt: Juridisk översiktskurs Lunds universite

Heuman, Lars. Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs, senaste upplagan, Norstedts juridik Hemström Carl, Magdalena Giertz, Bolag Föreningar Stiftelser, Norstedts Juridik, senaste upplagan Lagbok eller annan lagtextsamling. Referenslitteratur: Zetterström, Stefan, övningsboken tilll civilrätt, Liber AB, senaste upplagan Juridisk översiktskurs 15 hp. Stockholms fria Universitet. Stockholms fria universitet erbjuder en juridisk översiktskurs 15 hp, också kallad jöken, där du kan välja att läsa på sommartid... Universitets- & högskoleutbildning. Distans. 2021-02-04. 5 800 SEK. Affärsjuridik 15 hp

Juridisk översiktskurs, 15 hp - Uppsala Universit

Juridisk översiktskurs, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid JU107A-20202-US817- Juridisk översiktskurs, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid JU107A-20202-US817-1 Juridisk översiktskurs, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid JU107A-20202-US817-2 Juridisk översiktskurs. Kurserna Affärsjuridik, Beskattningsrätt I och Associationsrätt är på grundnivå men har Juridisk översiktskurs som särskilt förkunskarav. För tillträde till kurser på avancerad nivå krävs i de allra flesta fall tidigare högskolestudier inom juridik Uppdragsutbildning som ges vid Juridiska institutionen på SU. Uppdragsutbildning är en utbildningsform vid sidan av den ordinarie högskoleutbildningen och innebär att en arbetsgivare eller organisation beställer en utbildning av ett lärosäte

 • Brudklänning spets lång ärm.
 • All me maybe carly rae jepsen.
 • Möta en kines dikt analys.
 • Postdateren belastingdienst.
 • Trails karlsruhe.
 • Denver surfplatta 10 6.
 • Myggmedel bäst test.
 • Getränke lieferservice berlin spandau.
 • Marc aurel mode 2018.
 • Sebbe staxx bok ljudbok.
 • Malen app kostenlos downloaden.
 • Who was rosa parks.
 • Chanel brooch kopia.
 • Kycklinglasagne creme fraiche.
 • Lammhüfte niedrigtemperatur.
 • Kopter och muslimer i egypten.
 • Dra alla över en kant betyder.
 • Karin björkman fitzpatrick.
 • Jane austen facts wikipedia.
 • Swehatch lund.
 • All me maybe carly rae jepsen.
 • Stänga av itunes autostart.
 • Vilka är de stora muskelgrupperna.
 • More than you know avicii.
 • Philadelphia väder.
 • Singletrails bergisches land.
 • New england stil.
 • Försäkra grävmaskin privat.
 • Plantronics backbeat fit manual.
 • Hilfe ich arbeite in einem call center.
 • Freddy kalas tour.
 • Skolplikt frankrike.
 • Lodotra 5mg beipackzettel.
 • Buckingham palace history.
 • Domararvode fotboll örebro.
 • Program for recording voice.
 • Pension bruchsal büchenau.
 • Bilen startar inte med starthjälp.
 • Dvd skivor jula.
 • Stadionplan darmstadt 98.
 • Fernsehfilm zdf de.