Home

Undersökande arbetssätt i no undervisningen i grundskolans tidigare årskurser

Undersökande arbetssätt i NO-undervisningen i grundskolans tidigare årskurser. Johansson, Annie-Maj . Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics and Science Education. 2012 (Swedish) Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic) Alternative title This thesis deals with the use of inquiry-based approaches in primary school science. The aim is to investigate the goals and purposes that are constituted by the curriculum and by the teachers in. Undersökande arbetssätt i NO-undervisningen i grundskolans tidigare årskurser. - Jag har studerat förskoleklass till årskurs sex och tittat på de syften och mål angående undersökande arbetssätt som finns i grundskolans läroplaner, Lgr62-Lgr11,. 97324 avhandlingar från svenska högskolor och universitet. Avhandling: Undersökande arbetssätt i NO-undervisningen i grundskolans tidigare årskurser

Undersökande arbetssätt i NO-undervisningen i grundskolans tidigare årskurser. Social Sciences ; Educational Sciences ; Didactics ; Samhällsvetenskap ; Utbildningsvetenskap ; Didaktik ; Utbildning Och Lärande ; Inquiry ; Primary School ; Curriculum ; Selective Traditions ; Organizing Purposes ; Ultimate Purposes ; Proximate Purposes ; Ends-In-View ; Principle Of Continuity ; Learning. Undersökande arbetssätt i NO-undervisningen i grundskolans tidigare årskurser . By Annie-Maj Johansson. Abstract. This thesis deals with the use of inquiry-based approaches in primary school science

 1. NO-undervisning i grundskolans tidigare år. Jag kommer att undersöka hur några elever anser att NO-undervisningen ska bedrivas avseende både tillvägagångssätt och ämnesområde och därmed också hur de tolkar begreppet, en intresseväckande undervisning, som nämns i Utbildningsdepartementets regeringsuppdra
 2. dre projekt me
 3. Undersökande arbetssätt i NO-undervisningen i grundskolans tidigare årskurser. Stockholm Förlag: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet. Avhandling om Undersökande arbetssätt i NO-undervisningen i grundskolans tidigare årskurser (pdf, 467 kB
 4. Annie-Maj Johansson, som disputerar vid Stockholms universitet fredagen den 28 september, har studerat undersökande arbetssätt i grundskolans tidigare årskurser. Undersökande arbetssätt är en allt vanligare undervisningsform i grundskolan, även för yngre barn. - Ett vanligt mål i NO-undervisningen är att elever ska lära sig.
 5. Fysikundervisning i grundskolans tidigare år En studie om hur lärare synliggör fysikundervisning i årskurs 1-3 grundskolans alla årskurser. det undersökande arbetssättet tas tillvara genom att elever får arbeta med praktiska inslag a
 6. Undersökande arbetssätt är en allt vanligare undervisningsform i grundskolan, även för yngre barn. - Ett vanligt mål i NO-undervisningen är att elever ska lära sig naturvetenskapliga.
 7. På vilket sätt främjar lärarhandledningarna ett undersökande arbetssätt? Syfte är inte att kritisera och värdera olika läroböcker som bättre eller sämre utan att se på de möjligheter de utgör utifrån valda perspektiv. 1.4 Bakgrund Nedan redogörs för vad det står i läroplanen, Lgr 11 att NO-undervisningen i skolans tidigare

Undersökande arbetssätt i NO Skolporte

Undersökande aber tssätt i NO-undervisningen i grundskolans tidigare årskurser Johansson, A.-M. (2012). Stockholm. Dissertation. Detta är en sammanläggningsavhandling med fyra artiklar. Syftet med avhandlingen är att be­skriva­de­mål­och­syften­som­finns­i­grund-skolans­läroplaner­och­som­lärare­för­de­yngre arbetssätt i de naturorienterande ämnen i grundskolans årskurser 4-6 och vilka mål lärare har gällande undersökande arbetssätt i undervisningen. Denna studie har haft sin utgångspunkt i det pragmatiska perspektivet och för att besvara studiens syfte användes kvalitativ metod i form av semistrukturerad intervju med åtta lärare. De Titel: Undersökande arbetssätt i NO-undervisningen i grundskolans tidigare årskurser Forskarutbildningsämne: Naturvetenskapsämnenas didaktik Handledare: P-O Wickman professor i naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet (huvudhandledare), Bengt Persson, docent i skogs- och träteknik, Högskolan i Dalarna (biträdande handledare).

Annie-Maj Johansson (2012) Undersökande arbetssätt i NO-undervisningen i grundskolans tidigare årskurser. ISBN 978-91-7447-552-4 (Doctoral Dissertation) Stockholm University . Studies in Science and Technology Education . ISSN 1652-5051 . 59. Anna Jobér (2012) Social Class in Science Class Undersökande arbetssätt i NO-undervisningen i grundskolans tidigare årskurser Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universite undervisningen i NO i årskurs 4 med hjälp av enkätdata från TIMSS 2007. innehåll och arbetssätt. Ett exempel är undervisningen i fysik och Denna analys pekar på brister vad gäller innehållet i undervisningen i NO-ämnen i grundskolans tidiga årskurser

Öppet och undersökande arbetssätt stärker lärandet

 1. Grundskolan i Sverige utgörs av den obligatoriska 9-åriga skolan (årskurs 1-9) och omfattar mer än 891 000 elever läsåret 2009/2010. [1] Det är Sveriges kommuner som ansvarar för verksamheten. De grundläggande bestämmelserna om grundskolan finns i skollagen och grundskoleförordningen.Nuvarande läroplan för grundskolan är Lgr 11..
 2. Hennes forskningsintresse handlar om undervisning och lärande inom grundskolans tidigare års­kurser med fokus på lärares och elevers arbete med undersökande arbetssätt. För närvarande arbetar hon i ett aktionsforskningsprojekt som handlar om att utveckla no-undervisningen i grundskolans tidigare årskurser
 3. 58. Annie-Maj Johansson (2012) Undersökande arbetssätt i NO-undervisningen i grundskolans tidigare årskurser. ISBN 978-91-7447-552-4 (Doctoral Disserta-tion) Stockholm University 59. Anna Jobér (2012) Social Class in Science Class. ISBN 978-91-86295-31-8 (Doc-toral Dissertation) Malmö University 60
 4. This thesis deals with the use of inquiry-based approaches in primary school science. The aim is to investigate the goals and purposes that are constituted by the curriculum and

Del 4 handlar om olika aspekter av ett undersökande arbetssätt och del 5 behandlar att arbeta med matematikens språk i klassrummet. Grundskola åk 4 - 6 Undersökande arbetssätt i geometriundervisningen november 2015 Undervisningen under de tidigare skolåren syfta Undervisning i biologi, En stor del av innehållet är dock relevant även för andra årskurser och andra ämnen. Författarna har varit ansvariga för utvecklingen av Skolverkets diagnosmaterial i NO för årskurs 1-6 Boken vänder sig till lärare i NO som är verksamma i grundskolans tidigare år Lärares undervisning i läsförståelse med fokus på betydelsen av elevers Denna studie har till syfte att undersöka hur lärare i de tidigare årskurserna arbetar Denna studie kommer att redogöra kring hur lärare arbetar med läsförståelse i grundskolans tidigare årskurser. Läsförståelse kan sägas bestå av tre.

Undersökande arbetssätt i NO-undervisningen i grundskolans tidigare årskurser, Stockholm University, 2012. Doktorsavhandling. Johansson, Annie-Maj, Wickman, Per-Olof. A Pragmatist Understanding of Learning Progressions, Ingår i: Beyond fragmentation, Verlag Barbara Budrich, 2011. Kapitel av bok

Undersökande arbetssätt i skolan behöver mål och syften

Bedömning i NO - grundskolans tidiga år He

 1. Annie-Maj Johansson - Personlig presentation - Högskolan
 2. Options de recherche
 3. Mettre en ligne une vidéo
 4. Passer au direct
 5. YouTube on TV
 6. YouTube Music

YouTube Kids

 • Minoxidil beard shave or not.
 • Gammal hund gnäller hela tiden.
 • Excel get data from another sheet based on cell value.
 • Whatsapp backup wiederherstellen geht nicht iphone.
 • Michigan wiki english.
 • Förhörsförrättare vhf.
 • Vasektomi västernorrland.
 • Wunschkinder berlin fertilisationszentrum berlin.
 • Blogg tips tokyo.
 • Emporia presentkort saldo.
 • Garconniere wörgl mieten.
 • Sälja eu pall göteborg.
 • Lewy body demens förlopp.
 • Grop i sängen garanti.
 • Draktatuering betydelse.
 • Kniffel app.
 • Band till fest skåne.
 • Bonnie and clyde movie 2014.
 • Forskningskemikalier sverige.
 • Kommunism fakta.
 • Diakonie hannover telefonnummer.
 • Jeux gratuit bubble shooter 2.
 • Måtten crossboss.
 • Xbox one spel 2018.
 • Hur gör man förvänd galopp.
 • .
 • Mit amazon geld verdienen.
 • Wizzair se.
 • Katten gustaf ådi.
 • Kommersiell produkt.
 • Utlandsstudier gymnasiet.
 • O fortuna live.
 • Manfred mann earth band discography.
 • Genealogia fi hiski.
 • 24 kristianstad vimmelbilder.
 • Arbetsförmedlingen spånga.
 • Fosterreduktion risker.
 • Brukshundsraserna.
 • Andel västkusten.
 • Hembygdsgården jukkasjärvi meny.
 • Scandic voucher.